RISKETTAN

Riskettan är en teoretisk utbildning som är obligatorisk och bl.a. handlar om alkohol, droger, trötthet samt andra beteenden som medför ökade risker i trafiken.

Utbildningen håller på 3 timmar inklusive raster med kaffe och fika.
Efter utbildningen ska du känna till följande om rattfylleri, droger och trötthet:

  • Omfattning
  • Regler för rattfylleri och trötthet
  • Risker
  • Olika gruppers olycksrisker
  • Konsekvenser
  • Hur stress påverkar
  • Undvikande
  • Mobilanvändning

Det är viktigt att du tar med en giltlig legitimation för att kunna styrka din identitet.